Vår Gård

         
På gården finns idag 6 fjällkor  samt 4 Jersey kor. Sommaren 2024 väntar vi 4 kalvar

Vi förädlar all mjölk dem ger till smör, fil, Tjockmjölk, ost och messmör

 

  •          
  • Vi har också ca 90 Åsenfår på gården som ger ett öppet och fint landskap samt kött och skinn till förädling
  •          
  • Vi brukar ca 22 ha mark till bete, skogsbete och åkermark

 

Kommentera