Vår Gård

         
På gården finns idag 7 fjällkor och 1 fjällkalv samt 9 Jersey kor och 2 Jerseykalvar. Vi förädlar all mjölk dem ger till smör, fil, Tjockmjölk, ost och messmör

 

  •          
  • Vi har också ca 90 Åsenfår på gården som ger ett öppet och fint landskap samt kött och skinn till förädling
  •          
  • Vi brukar ca 22 ha mark till bete, skogsbete och åkermark

 

Kommentera

Kärleken till maten, djuren och naturen